PROJEKTER

De stadigt faldende offentlige tilskud samt den kendsgerning, at kommunen kun er forpligtiget til udvendig vedligeholdelse af bygningen medfører, at Østergaards budget belastes hårdt, og derfor arbejder ØBS for:

At skaffe økonomiske midler og dermed være med til at tilbyde kommunens pensionister og efterlønnere socialt samvær på et sted, som også byder på aktiviteter og fællesskab

En kreds af brugere sluttede sig derfor sammen og dannede Bruger- og Støtteforeningen (ØBS), som nu hjælper med hel eller delvis støtte til:

– Intern vedligeholdelse
– Indkøb af undervisningsmidler
– Indkøb/udskiftning af handicapbusser
– Indkøb af materialer til aktiviteter på Østergaard

ØBS har indtil dato støttet Østergaard med kr. 1.013.873,-

Klik på et årstal herunder og se, hvad ØBS har bidraget med:

20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Østergaard nyder også godt af mange brugeres frivillige arbejdskraft, og det er en nødvendighed med denne velvilje.

Det er også helt afgørende for Østergaard’s trivsel, at brugerne er medlem af ØBS.
Kontingentet er med vilje sat meget lavt med 100 kr. om året, så alle kan være med.

Mange bække små ….

Tak til de brugere af Østergaard, der allerede er medlemmer, – tak til bidragydere og sponsorer

Søg om tilskud til projekter