Bestyrelsen

 

Formand

Ulrik Hansen
Lindevej 11, Ejby
4070 Kr. Hyllinge
40 30 47 05
mail: alice_ulrik@hotmail.com

Forhandlingsleder/Sponsoransvarlig/
sekretær

Næstformand

Mogens Neumann
Hornsherredvej 258
4070 Kr Hyllinge
61 79 08 11
mail: mogens.neumann@gmail.com

Sponsoransvarlig

Kasserer

Bent Hedeboe Møller
Rødtjørnevej 29
4070 Kirke Hyllinge
40 25 80 21
mail: benthedeboe@gmail.com

Ansvarlig for regnskab

Bestyrelsesmedlem

Benny Queiser
Kirkevej 15
4070 Kr. Hyllinge
20 97 41 96
mail: Bennyq@pc.dk

Ansvarlig for tilmeldinger til events (musikaftener og ture)

Bestyrelsesmedlem

Finn Overgaard Hansen
Kirkevej 53
4070 Kirke Hyllinge
23 93 44 52
mail: fohbr@pc.dk

Webansvarlig/PR

Suppleant

Esther Frost
Ternehaven 34
4000 Roskilde
28 60 46 55
mail: estherfrost33@gmail.com

Suppleant

Rie Jepsen
Stendyssen 36
4070 Kr. Hyllinge
23 74 60 48
mail: riejeps@gmail.com