Bestyrelsen

Formand

benny

Benny Hammerbak
Lyndbyparken 24, Lyndby
4070 Kirke Hyllinge
46400411/21417963
mail: bhhnn@mail.tele.dk

Sekretær     

Næstformand

esther-frost

Esther Frost
Ternehaven 34
4000 Roskilde
28604655
Mail: estherfrost33@gmail.com

Sponsoransvarlig

 Kasserer

bent

Bent Hedeboe Møller
Rødtjørnevej 29
4070 Kirke Hyllinge
40258021
mail: benthedeboe@gmail.com

Ansvarlig for regnskab

Bestyrelsesmedlem

RuthLille

Ruth Risbjerg
Hyllingeparken 13
4070 Kirke Hyllinge
20672409
mail: ruthrisbjerg@yahoo.com

Ansvarlig for tilmeldinger til events (musikaftener og ture)

Bestyrelsesmedlem

finn

Finn Overgaard Hansen
Kirkevej 53
4070 Kirke Hyllinge
23934452
mail: fohbr@pc.dk

Webansvarlig

 

 Suppleant

Asger Olsen
Sæbyparken 29, Sæby
4070 Kirke Hyllinge
23404678
Mail: asger.olsen@post.tele.dk