Bestyrelsen

 

 

Formand

Asger Olsen
Sæbyparken 29, Sæby
4070 Kirke Hyllinge
23404678
Mail: asger.olsen@post.tele.dk

Forhandlingsleder/Sponsoransvarlig

Næstformand

Ulrik Hansen
Lindevej 11, Ejby
4070 Kr. Hyllinge
40304705
mail: alice_ulrik@hotmail.com

Sekretær/Sponsoransvarlig

Kasserer

Bent Hedeboe Møller
Rødtjørnevej 29
4070 Kirke Hyllinge
40258021
mail: benthedeboe@gmail.com

Ansvarlig for regnskab

Bestyrelsesmedlem

Benny Queiser
Kirkevej 15
4070 Kr. Hyllinge
20974196
mail: Bennyq@pc.dk

Ansvarlig for tilmeldinger til events (musikaftener og ture)

Bestyrelsesmedlem

Finn Overgaard Hansen
Kirkevej 53
4070 Kirke Hyllinge
23934452
mail: fohbr@pc.dk

Webansvarlig/PR

Suppleant

Mogens Neumann
Hornsherredvej 258
4070 Kr Hyllinge
61790811
mail: mogens.neumann@gmail.com